The content of this page is not available in your language yet. For now, the best I can do is show you the Polish version. I apologize for the inconvenience.

Wykorzystywanie treści oraz zdjęć znajdujących się na stronach Pracowni Promyk jak również jej układu i kompilacji, kopiowanie oraz przetwarzanie całości lub części bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

Autorem zdjęć i treści jest Andrzej Głębocki.

Wszelkie naruszenia powyższych zagadnień i obowiązujących praw będą monitorowane oraz gromadzone i trwale zapisywane jako dowody naruszenia praw autorskich. Będą też zgłaszane właściwym dla tego typu wykroczeń organom.

Za korzystanie ze zdjęć lub treści lub opracowania/przeróbki wykonanej na podstawie treści lub zdjęć znajdujących się na stronach w domenie pracownia-promyk.pl a więc umieszczenie zdjęcia, treści, lub jej fragmentu lub opracowania/przeróbki na innej stronie/domenie niż www.pracownia-promyk.pl należy się opłata ustalana przez autora nie mniejsza niż 100 zł naliczana za każdy miesiąc. Uiszczenie opłaty nie oznacza iż otrzymało się zgodę na dalsze korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie Pracowni Promyk.

Jeśli nie chcesz płacić kosztów sądowych i pozostałych kosztów - nie kradnij!